Back

Şartlar ve Koşullar

Genel Şart Ve Koşullar
1. Giriş
1.1. İşbu Sözleşme Müşteri olan Siz ile Şirket Kodu 305493532, Kayıtlı Adresi Viensėdžio 36, Krikščioniškės, Litvanya, Ofis Adresi Antakalnio 17, Vilnius, Litvanya, E-posta: [email protected], Litvanya Kanunlarına göre kurulmuş bir şirket olan, hakkındaki verilerin Litvanya Ticaret Odasınca tutulan, bu İnternet sitesini yöneten ve Hizmet sunan Keto Diets Uab arasındaki bütün ilişkiyi düzenler. Yine de Müşteri’nin İnternet sitesini kullanarak Ürün satın aldığı durumlarda sözleşme tarafı Şirket Kodu 305420438, Kayıtlı Adresi Gedimino Pr. 1a-13, Vilnius, Litvanya, Ofis Adresi Antakalnio 17, Vilnius, Litvanya, E-mail [email protected] olan, Litvanya Kanunlarına göre kurulmuş bir şirket olan, hakkındaki verilerin Litvanya Ticaret Odasınca tutulan Max Nutrition Uab olacaktır. Ürünlerin Satışı hakkındaki herhangi bir Sözleşme sadece Ürünlerin sahibi ve satıcısı olan Max Nutrition Uab’yi bağlayacaktır.
1.2. Mesafeli Satış Sözleşmesi yapılmadan öncesinde, Müşteriye işbu Sözleşme elektronik veya fiziki olarak sunulacaktır. Bunun makul bir sebepten dolayı mümkün olmaması halinde, Şirket Mesafeli Satış Sözleşmesi yapılmadan öncesinde işbu Sözleşme Şirket tarafından Müşteri’nin incelemesine nasıl sunulacağı ve Müşteri’nin talebi üzerine kendisine mümkün olduğunca çabuk ücretsiz olarak gönderileceğini belirtecektir.
1.3. Müşteri işbu Şart&Koşulları kabul etmeden ve Şirketin Hizmetlerini kullanmaya başlamadan öncesinde dikkatlice okumakla yükümlüdür Müşteri, Hizmetleri kullanarak Sözleşmeyi okuduğunu, anladığını ve bununla bağlı olmayı kabul ettiğini anlar.
1.4. İşbu Sözleşme 17. Bölüm ve devamında düzenlendiği üzere Zorunlu Tahmin Hükümleri içermektedir. Buna göre uyuşmazlıkları Dava yoluyla çözmek yerine, bireysel olarak Tahkim kullanılacaktır.
2. Tanımlar
2.1. Tanımların bazıları işbu Sözleşmenin giriş bölümünde açıklanmıştır. Giriş bölümü dahil olmak üzere İşbu Sözleşme’de aksi belirtilmedikçe, aşağıdaki terimler büyük harfle yazıldıklarında şu anlamlara gelir:
(A) Sözleşme, Şirket tarafından çevrimiçi olarak Müşteri’ye Hizmet ve/ya Ürünlerin sağlanması için işbu Sözleşmeyi ifade eder.
(B) Müşteri, işbu Sözleşme’de açıklanan Şirket Hizmetlerinin kullanıcısı veya Ürünlerin alıcısını ifade eder.
(C) Şirket, şirket kodu 305493532, kayıtlı adresi Viensėdžio 36, Krikščioniškės, Litvanya, ofis adresi Antakalnio 17, Vilnius, Litvanya, e-posta: [email protected], olan Litvanya kanunlarına göre kurulmuş bir diyet şirketi olan, şirket hakkındaki verilerin Litvanya Ticaret Odasınca tutulduğu, İnternet sitesini yöneten ve Hizmet sunan Keto Diets UAB’yi ifade eder. Bununla beraber 5.5 ve 6.3-6.5. bölümler amacıyla ve Ürünlerin satışıyla ilgili diğer hükümlerde Şirket, şirket kodu 305420438, kayıtlı adresi Gedimino pr. 1A-13, Vilnius, Litvanya, ofis adresi Antakalnio 17, Vilnius, Litvanya, e-posta: [email protected], Litvanya kanunlarına göre kurulmuş bir şirket olan, şirket hakkındaki verilerin Litvanya Ticaret Odasınca tutulduğu Max Nutrition UAB’yi ifade eder.
(D) Teklif, Şirket tarafından Müşteriye sunulan Hizmet ve/ya Ürünler konusunda işbu Sözleşmeye girme teklifini ifade eder.
(E) Gizlilik Politikası, Şirketin İnternet sitesinde yayınlanan gizlilik politikasını ifade eder.
(F) Hizmetler, Şirket tarafından Müşteri’ye İnternet sitesi yoluyla sunulan bilgi, metin, resimler dahil olmak üzere internet sitesine erişilebilirlik ve sunulan Dijital içerikleri ifade eder.
(G) Dijital İçerik, Şirket tarafından belli aralıklarla çevrimiçi olarak satılan bireysel dijital öğün planları ve/ya diğer dijital içerikleri ifade eder.
(H) Ürünler, Şirket tarafından online fiziki olarak satılan takviye gıdalar ve/ya diğer ürünleri ifade eder.
(I) Mesafeli satış sözleşmesi, Şirket ile Müşteri arasında Dijital içerik ve/ya Ürünlerin mesafeli satışı organizasyonu çerçevesinde gerçekleştirilen sözleşmeyi ifade eder.
(J) İnternet sitesi, KetoCycle.diet adresinde Şirket’in internet sitesini ifade eder.
3. Teklifin Gönderilmesi
3.1. Şirket, Müşteri’ye İnternet sitesi aracılığıyla Teklif alma imkanı sunacaktır.
3.2. Müşteri’den sunulan seçeneklerden birini seçerek veya talep edilen bilgileri girerek Teklifi almadan öncesinde İnternet sitesi aracılığıyla belli bilgileri sunması istenecektir. Müşteri, İnternet sitesinde sunulacak olan mevcut, doğru ve kapsamlı bilgileri sunmakla yükümlüdür.
3.3. İşbu Sözleşme’nin 3.2. Bölümünde istenen bilgilerin gönderilmesi üzerine Müşteri’ye teklif sunulacaktır. Teklif şu bilgileri içerecektir:
3.3.1. ilgili Hizmet ve/ya Ürünler için ödeme miktarı;
3.3.2. ödeme seçenekleri, kredi kartı veya diğer izin verilen ödeme formları
3.3.3. Şirketin Teklife eklenmesini önemli bulduğu diğer bilgiler.
3.4. Teklifin Kabul Edilmesi
3.4.1. Müşteri “Şart & Koşulları kabul ediyorum” kutucuğunu işaretlediğinde Teklifi kabul eder. Müşteri Şart & Koşulları kabul ettiğinde “Gönder” tuşuna basması gerekir.
4. Mesafeli Satış Sözleşmesi
4.1. Mesafeli satış sözleşmesi Müşteri 3.4.1. paragrafta belirtildiği şekilde Müşteri Teklifi kabul ettiği an yapılmış sayılır.
4.2. Müşteri Teklifi elektronik olarak kabul edeceğinden, Şirket ivedilikle teklifin kabul edildiğine dair makbuz gönderecektir. Müşteri’nin Dijital içerik aldığı durumda, bu Müşteri’nin İnternet sitesine sunulan eposta adresine sunulacaktır.
4.3. Şirket ile Müşteri arasındaki Sözleşme Dijital içerik içermesi halinde, Müşteri Sözleşmeden çekilme hakkını kaybedeceğini kabul eder.
4.4. Şirket Hizmetlerin planlandığı şekilde yerine getirilmesi için makul çabayı sarfeder, ancak bu Hizmetler internet ve Şirket’in kontrolü dışında olan diğer hizmetlere ve sağlayıcılara bağlıdır. Şirket’in Hizmetlerini kullanmakla Müşteri, Şirket’in Hizmetleri’nin bölünmeyeceğini, hatasız olacağını veya barındığı bilginin tamamen virüssüz, hackersız, ihlalsiz, planmamış arızasız veya diğer kesintilersiz olacağını garanti edemeyeceğini anlar. Müşteri açıkça bu Hizmetleri kullanmanın veya indirmenin risklerini tahmin eder.
4.5. Belirli aralıklarla Müşteri’ye önceden bildirimde bulunmadan Hizmetleri değiştirebilir, genişletebilir ve geliştirebiliriz. Ayrıca dilediğimiz zaman Hizmetlerin bir bölümünü veya tamamını vermeyi kesebilir veya selektif olarak Hizmet’in belli bölümlerini devre dışı bırakabiliriz. Hizmetlerdeki herhangi bir değişiklik veya kaldırma tamamen kendi takdir yetkimizde gerçekleşecek ve kesin olacak ve tarafımızca Müşteri’ye karşı herhangi bir devam eden sorumluluk doğurmayacaktır. Hizmetlerin kullanılması Müşteri’ye Hizmetler’in devamlı tedarik edileceğini veya mevcut olacağı anlamına gelmez.
4.6. Dahası Müşteri şunları kabul eder;
4.6.1 18 yaşından küçük olması halinde Hizmetlere erişemeyeceğini (Ürünlerin satın alınması dahil olmak üzere);
4.6.2 Müşteri’nin 18 yaşının altındaki çocukların Hizmet’e erişimini engelleyeceğini. Müşteri, Hizmet’in reşit olmayanlar tarafından yetkisiz kullanımından tam sorumlu olacağını kabul eder.
5. Ödemeler
5.1. Teklifte belirtilen geçerlilik süresince, KDV-tarifelerindeki fiyat değişiklikleri dışında sunulan Hizmet ve/ya Ürünlerin fiyatı artmayacaktır.
5.2. Müşteri şunları kabul eder:
5.2.1. Müşteri’ye çıkabilecek tüm ilave maliyetleri, ücretleri, kesintileri, uygulanabilir vergileri ve diğer kesintileri ödemeyi;
5.2.2. İnternet sitesinde geçerli kredi kartı veya diğer izin verilen ödeme biçimlerini kullanarak Hizmet ve/ya Ürünleri satın almayı;
5.2.3. satın alım sipariş formunda detaylandırılan bilgileri Şirkete mevcut ve tam şekilde sunacağını. Şirket’in Müşteri tarafından sunulan herhangi bir bilginin eksik veya yanlış olduğunu öğrenmesi veya buna inanması halinde, Şirket kendi takdir yetkisi dahilinde Müşteri’nin ödemesini onaylamayı reddetme hakkını saklı tutar ve Müşteri ödenmiş miktarı iade hakkından feragat eder.
5.3. Müşteri üçüncü kişi ödeme hizmetlerine aktarıldıktan sonrasında doğacak kayıp veya zararların sorumluluğu Müşteri ve/ya üçüncü kişi hizmetlere geçecektir Müşteri’nin Şirket’e yapacağı Çevrimiçi Kredi veya Bankamatik Kartı ödemeleri üçüncü kişi ödeme hizmeti sağlayıcısı tarafından yönetilecek ve işlenecek ve ödemenizle ilgili hiçbir hassas veriniz Hizmet için İnternet sitesinde veya internet sitesi tarafından kullanılmayacaktır. Şirket, üçüncü kişi ödeme hizmetlerinden doğan herhangi bir ödeme sorunu veya diğer uyuşmazlıklardan sorumlu değildir. Şirket zaman zaman üçüncü kişi ödeme hizmeti sağlayıcısını değiştirebilir.
5.4. Aksi belirtilmediği takdirde tüm fiyatlar ve ücretler ABD Doları cinsindendir.
5.5. Ödeme tam olarak yapılıncaya dek tüm Ürünler Şirket’in mülkiyetinde kalmaya devam eder. Uygulanacak fiyat, siparişinizi verdiğiniz tarihte belirlenen fiyattır. Gönderim ücretleri ve ödeme masrafları satın almanın onaylanmasından önce belirlenir. 18 yaşının altındaysanız, Şirketten satın alım yapmadan önce ebeveyninizin iznini almanız gerekmektedir.
5.6. Korunmanızı garanti etmek amacıyla Şirket’e yapılan tüm transferler Üçüncü Kişi Güvenli Ödeme Geçitleriyle gerçekleştirilir. Kart bilgileri saklanmaz ve tüm kart bilgileri Ssl Şifreleme yoluyla gerçekleştirilir. Yapılan işlemlerden seçilen Ödeme Geçiti sorumlu olacağından lütfen Şart&Koşullarını dikkatlice okuyunuz.
5.7. Ödemeleriniz, şirket kodu 303157579, kayıtlı adresi Antakalnio str. 17, LT-10312 Vilnius, Litvanya olan Kilo grupė, UAB tarafından gerçekleştirilir. Para iadesi veya şikayet için lütfen [email protected] yoluyla iletişime geçiniz
Lütfen Bölgenize ve Yerel Gümrük vergilerine göre lokal kesintiler (satış vergisi, gümrük vergisi) yapılabileceğini aklınızda bulundurunuz. Bu kesintiler Müşteri’ye aittir.
6. Ücret İade Politikası
6.1. Şirket, Ürün (Dijital İçerik veya Dijital Ürünler) Açıklamalarında Belirtildiği Gibi Olmadığı veya Kusurlu olduğunun görüldüğü durumlarda Tam Ücret İadesi yapabilir. Böyle Durumlarda, Müşteri Satın Alma Tarihinden İtibaren 14 Gün Içinde [email protected] Adresinden Müşteri Desteğimizle İletişime Geçmeli Ve Şirket’in Ürününün (Dijital İçerik Veya Ürünler) Kusurunu (Görsel Kanıtla) Kanıtlayan Detaylı Bilgi Sunmalıdır. Para İadesi Talep Edildiğinde, Müşteri, Şirket’in Ürünlerine (Dijital İçerik Veya Ürünler) Erişemez. Tüm Para İadeleri, İnternet Sitesinden Satın Alım Gerçekleştirilirken Kullanılan Orijinal Ödeme Yoluyla Yapılır. İnternet Sitesinden Alışveriş Yaparak, Müşteri Bu Para İadesi Politikasını Kabul Eder Ve Bununla İlgili Herhangi Bir Sorgu , Yargı Veya Yasal İşlem Haklarından Feragat Eder.
Müşterinin bir ürünü iade etmeye karar vermesi halinde, [email protected] adresine bir e-posta gönderilmesi gereklidir. Müşteri hizmetleri temsilcimiz, iade etmeye karar verdiğiniz pakete eklenmesi zorunlu olan, Eşya İade Yetki Numarasını (Return Merchandise Authorization Number - RMA #) bildirmek için, 12-48 saat arasında sizinle iletişime geçecektir. Takviye İade Formunu bu sayfanın altında bulabilirsiniz.
İade adresi:
UAB MAX Nutrition/ Shipmonk
6010 N. Cajon Blvd,
San Bernardino,
CA 92407
USA

İade etmek istediğiniz takviyeler, teslim alındıktan sonraki 30 gün içerisinde, orijinal ambalajında ve yeniden uygun biçimde, açılmadan iade edilmelidir. İade edilecek ürünün bu koşullara uymaması halinde, iade kabul edemeyeceğiz. Bir paket, iade etiketi ve/veya RMA # olmaksızın iade edilmişse, iade sırasında gecikmeler yaşanabilir ya da iade onaylanmayabilir. Ürün fiyatları kargo ücretlerini içermektedir; iade durumunda, bu ücret iade edilmez (kargo ücreti, müşterinin teslimat adresine bağlı olarak 20$-22$ arasında değişebilir.)
Bir RMA’ya sahip ürün ekibimizce teslim alındıktan ve kontrol edildikten sonra, ödemenin yapıldığı yöntem ile geri ödeme talimatı verilecektir. Lütfen geri ödemenin bankanız tarafından işleme konulmasının 14 iş günü sürebileceğini unutmayın. Müşterinin, iade politikamızın süre limitlerine uymaması halinde, geri ödeme yapamayacağız.

Uluslararası (ABD dışı) siparişler için Nakliye ve İade Politikası
Uluslararası gönderim ücretleri (Kanada hariç) sadece gönderim ücretlerini kapsamaktadır. Gümrük ücretlerinin müşteri tarafından karşılanması gerekmektedir ve gümrük politikaları ülkeden ülkeye büyük farklılıklar göstermektedir. Daha fazla bilgi için, lütfen yerel gümrük idarenize başvurun.
“Mallar, alıcı/satın alan adına ithal edilecektir. Alıcı, kendisi adına malların ithal etme yetkisini Max Nutrition’a verir. Ayrıca, alıcı/satın alan Max Nutrition’ın, kendisi adına malları ithal etme yükümlülüğünü bir alt yükleniciye devredebileceğini kabul eder. Alıcı, malların satın alma fiyatına ek olarak vergi ve harçları ödeyecektir.”
Yüksek gümrük ücretleri sebebiyle, paketinizi gümrükte kabul etmeyi reddetmeniz halinde, bu siparişin ücret iadesinden veya siparişin başka bir taşıyıcı ile yeniden taşınmasından sorumlu değiliz. Paket gümrükte terk edilecektir. Siparişiniz için geri ödeme istemeniz halinde, paketin bize geri taşınması için gerekli gümrük ücretini ödemekle yükümlüsünüz. Bu sebeple, paket depomuza geri ulaştığınızda, siparişinizin maliyetinden orijinal kargo ücreti düşüldükten sonra, size ücret iadesi yapılacaktır.

7. Fikri Mülkiyet Hakları
7.1. Telif hakkı, tasarım hakları, marka hakları, patent hakları ve Hizmetlerle ilgili diğer tüm haklar dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla Şirkete aittir.
7.2. Müşteri’nin Şirket tarafından tedarik edilen ve/ya sağlanan Dijital içeriklerin bir bölümünü ya da tamamını dahil olmak üzere ancak bununla sınırlı kalmamak kaydıyla Hizmetleri Şirket’in yazılı izni olmadan çoğaltması, yayınlaması yasaktır.
7.3. İşbu sözleşmede Müşteri, Şirket’e kullanıcı içeriğini (kullanıcı telifleri hariç olmak üzere) ve tüm değiştirilmiş ve benzeri işleri alt lisanslandırma (çoklu aşamada) ve üçüncü kişilere atama, çoğaltma, dağıtma, gösterim (halka açık veya başka şekillerde), benzeri çalışmalar çıkarma, uyarlama, değiştirme ve bilinen diğer kullanım, analiz ve faydalanma yollarını kullanma hakları dahil olmak üzere sürekli, geri alınamaz, dünya çapında, tamamen ödenmiş ve bedava lisans verir. Kanunun izin verdiği ölçüde Müşteri, işbu sözleşmeyle kullanıcı içeriğinde sahip olabileceği manevi haktan feragat eder. “Kullanıcı içeriği”, kullanıcının veya diğer kullanıcıların Hizmetler yoluyla yüklediği, aktardığı veya gönderdiği herhangi bir kullanıcı markasını, iletişimini, resimlerini, yazılarını, yaratıcı çalışmalarını, seslerini ve tüm materyalleri, verileri ve bilgileri ifade eder. Müşteri, herhangi bir kullanıcı içeriği yükleyerek, aktararak veya göndererek, bu kullanıcı içeriğinin ve yüklemesi, aktarımı veya gönderiminin (A) İsabetli ve gizli olmadığını; (B) kanunları, sözleşmesel sınırlamalar veya diğer üçüncü kişi haklarını ihlal etmediğini, ve Sunulan Üçüncü Kişi kişisel bilgisinin veya fikri mülkiyet haklarının ihlal edilmediğini ve (C) kullanıcı içeriğinin virüssüz, reklamsız, casus yazılımsız veya başka bir kötü yazılımsız olduğunu doğrular ve garanti eder.
7.4. 8.1 bölümde açıkça belirlenen durumun haricinde işbu Sözleşmenin hiçbir bölümü Hizmetlerle ilgili fikri mülkiyet haklarının aktarımı olarak yorumlanamaz.
8. Dijital içeriğin kullanımı
8.1. 7.1. maddede belirtilen tüm fikri mülkiyet hakları ve Dijital içeriklerle ilgili haklar Şirkete aittir. Dijital içerik 8. Bölüme göre lisanslandırılır ve satılmaz. Müşteri’ye sağlanan Dijital içeriğe sadece gayri münhasır, aktarılamaz ve alt lisanslandırılamaz lisans verilir.
8.2. Lisans, işbu sözleşmeye uygun biçimde önceden durdurulmadığı veya feshedilmediği sürece, lisansın süresi Dijital içeriğin alındığı tarihten itibaren 5 yıldır.
8.3. Aksi açıkça belirtilmediği sürece Dijital içerik sadece kişisel ve ticari olmayan amaçlarla kullanılacaktır.
8.4. Müşteri’nin dijital içeriği düzenleme, çoğaltma, aktarma, başkasına verme veya üçüncü kişilere açık kılma veya Şirket tarafından 8. Bölümde düzenlenen çerçeveyi aşan herhangi bir amaçla kullanma izni yoktur.
8.5. Şirket, fikri mülkiyet haklarını kullanmak amacıyla lisans çerçevesinde veya Dijital içeriğin kullanılabileceği cihaz sayısını veya türünü sınırlayabilir.
8.6. Müşterinin 8. Bölümde düzenlenen maddeleri ihlal etmesi halinde Şirket ilgili Dijital içeriğe erişimi yasaklayabilir. Bununla beraber Şirket’in, Müşteri’nin bu ihlalinden doğan masraflarını dahil olmak üzere zararlarını tazmin etme hakkı doğar.
9. Dijital İçeriğin Satılması Yasaktır
9.1. Müşteri’nin dijital içeriği veya dijital içeriğin kopyalarını satması, satışa sunması, paylaşması, kiralaması veya çevrimiçi kopyalarını dağıtması yasaktır.
10. Gizlilik Politikası
10.1. Müşteri’nin kişisel verilerinin işlenmesi İnternet sitesinde mevcut olan Gizlilik Politikasına göre gerçekleştirilir. Müşteri’nin işbu sözleşme ile birlikte Gizlilik Politikasının bir kopyasını yazdırması ve saklaması tavsiye edilir.
11. Tazminat
11.1. Müşterinin işbu Sözleşmeyi veya Hizmetlerin Kullanımını İhlal Etmesi veya Müşterinin işbu Sözleşmeyi veya Hizmetlerin Kullanımını İhlaliyle Bağlantılı Olarak Müşterinin Herhangi Bir Yasayı veya Üçüncü Bir Tarafın Haklarını İhlal Etmesinden kaynaklanan, herhangi Bir Üçüncü Şahıs Tarafından Yapılan Makul Avukat Ücretleri Dahil Olmak Üzere Şirketi, İştiraklerini, Yetkililerini, Yöneticilerini, Çalışanlarını, Temsilcilerini, Yasal Temsilcileri, Lisans Vericileri, Bağlı Ortaklıkları, Ortak Girişimleri ve Tedarikçileri, Herhangi Bir İddiadan veya Talepten Zarar Görmemesini sağlayacak ve bunlardan doğan zararlarını Tazmin Edecektir.
12. Sorumluluk
12.1. İnternet sitesindeki bilgiler Müşteri’nin kullanımına uygun olmayabilir ve Müşteri bunlara dayanmadan önce bu bilgileri doğrulamalıdır. Müşteri’nin Hizmet’i kullanırken aldığı bilgiler dahil olmak üzere İnternet sitesinde bulunan herhangi bir bilgiye dayanılarak verilen kararlar Müşteri’nin sorumluluğundadır.
12.2. Müşteri açıkça Şirket’in aşağıdaki durumlarda herhangi bir hasardan (Doğrudan, Dolaylı, Tesadüfi, Özel, Dolaylı, Örnek Hasarlar veya Kayıp Karlar, Kaybedilen Veriler veya İş Kesintilerinden Kaynaklananlar, Şerefiye Kaybı, Kullanım Kaybı veya Garantiye, Sözleşmeye, Haksız fiile Bağlı Olsun Diğer Zararlar Veya Başka Herhangi Bir Hukuk Teorisi (Şirkete Bu Zararların Olasılığı Hakkında Bilgi verilmiş olsa dahi) sorumlu olmayacağını açıkça anlar ve kabul eder: (I) Hizmetleri kullanma veya kullanma yetersizliği, (Ii) Hizmetlerle ilişkili olarak sunulan herhangi bir bağlantı, (Iii) Bu internetsitelerinde bulunan materyaller veya bilgiler, (Iv) Müşteri’nin Hizmetlerden herhangi birine dayanması; (V) Hizmetlerin veya bir bölümünün Kesilmesi, Durması, İptal edilmesi, (Vi) Bilgilerin zamanındalığı, silinmesi, yanlış gönderimi veya gönderilememesi veya saklanamaması, ya da (Vii) Müşteri’nin Hizmetleri kullanımıyla ilgili herhangi bir başka konu. Hiçbir durumda Şirket’in Müşteri’nin Hizmetleri kullanımından doğan toplam sorumluluğu yüz doları (100$) geçemez.
12.3. Taraflardan herhangi biri işbu Sözleşmenin mücbir bir sebepten dolayı yerine getirilmediğini kanıtlaması halinde sorumluluktan kurtulur. Özellikle Şirket mücbir sebep, ayaklanma, savaş veya doğal afetler veya Şirket’in sorumlu olmadığı diğer olaylardan (grev, lokavt, trafik sıkışıklığı, yerel veya yabancı yüksek otoritelerin idari işlemleri) doğan kayıplardan sorumlu değildir. Müşteri, işbu Sözleşmenin yerine getirilmesini önleyen olayı durumun oluştuğu tarihten itibaren 30 takvim günü içerisinde yazılı bildirim olarak sunmalıdır. Şirket, Müşteri’ye mücbir sebebin varlığını e-posta veya mümkün olması halinde İnternet sitesinden bildirir.
12.4. Şirketin sorumluluğu aksi uygulanacak kanunlarda belirtilmediği sürece doğrudan kayıplarla sınırlıdır.
12.5. Şirketin sunduğu Hizmet ve/ya Ürünlerin doğası gereği ve Şirket Müşteri’nin sağlanan kullanım talimatlarına uyup uymadığını kontrol edemeyeceğinden, Şirket, Hizmetlerin kullanımı sonucunda doğacak herhangi bir sonuç garanti etmez.
12.6. Keto Diets UAB İnternet sitesinin tek yöneticisi ve Hizmetlerin sağlayıcısı olmakla beraber Max Nutrition UAB, Ürünlerin sahibidir ve bunları satmaktadır. Keto Diets UAB, Ürünlerden veya bunların gönderiminden sorumlu değildir. Ürünler veya bunların gönderilmesiyle ilgili tüm iddialar, talepler ve diğer iletişim yolları doğrudan Max Nutrition UAB’ye gönderilmelidir. Bununla birlikte Max Nutrition UAB, Keto Diets UAB tarafından sağlanan İnternet sitesi ve/ya Hizmetlerden sorumlu değildir.
12.7. İnternet sitesi, Şirket tarafından sahibi olunmayan ve/ya kontrol edilmeyen diğer internet sitelerine bağlantılar sunabilir. Müşteri, Şirket’in bu internet sitelerinin mevcudiyetinden sorumlu olmayacağını anlar ve kabul eder. Dahası, Şirket bu internet sitelerindeki herhangi bir içerik, reklam, ürün veya diğer materyallerden sorumlu tutulamaz ve bu nedenle Müşteri, Şirket’in bu içeriklerin, ürünlerin, hizmetlerin kullanmından doğacak doğrudan veya dolaylı herhangi bir zarardan veya kayıptan sorumlu olmayacağını kabul eder.
13. Medikal Uyarı
13.1. Şirket’in öğün planını ve/ya Ürünlerini denemeden önce Müşteri’nin sağlığı sağlık hizmet sağlayıcısı tarafından değerlendirilmeli veya sağlı hizmet sağlayıcısına danışmalıdır.
13.2. Şirket medikal bir kuruluş olmadığını ve Müşteri’ye herhangi bir medikal tavsiye veya yardım veremeyeceğini açıkça belirtir. Şirket ile bağlantılı hiçbir Hizmet medikal tavsiye veya yardım olarak algılanmamalı ve herhangi bir medikal tavsiye, yardım yerine kullanılmamalıdır. Müşteri kendi sağlığından kendisi sorumludur. Şirket, Müşteri’nin Şirket Hizmetlerini kullanmaya başlamadan öncesinde medikal tavsiye veya yardım almasını teşvik eder.
14. Geçerlilik ve Fesih
14.1. Sözleşme, Müşteri kabul ettikten ve buna uyacağına dair elektronik olarak iznini beyan ettikten sonra yürürlüğe girer ve bir sonraki bölümle uyumlu biçimde feshedilişine dek sınırsız süreyle yürürlükte kalır.
14.2. Aşağıdaki durumlarda Şirket, dilediği zaman Müşteri’yle olan ilişkisini feshedebilir: (i)Müşteri’nin Sözleşmeyi kabul etmemesi halinde; (2) Müşterinin Sözleşmeyi ihlal etmesi halinde; (3) Müşteri’nin Şirket tarafından talep edilen bilgileri sunmaması veya bunları yanlış veya yetersiz sunması halinde. Bunlarla birlikte kanundan doğan fesih hakları etkilenmez.
15. Sözleşmedeki Değişiklikler
İşbu Sözleşme, gizlilik politikası veya diğer herhangi bir şart ve koşul değişebilir. Tüm değiştirilmiş Sözleşme, Gizlilik Politikası ve diğer ilave şart ve koşullar İnternet sitesinde çevrimiçi olarak yayınlanır. Şirket’in değişiklik hakkına herhangi bir koşulu eklemek, kaldırmak veya değiştirmek dahildir. Şirket, Değiştirilmiş koşulları İnternet sitesinde yayınlayarak ve/ya Müşteri’ye eposta yoluyla bildirimde bulunarak 10 Gün bildirimde bulunacaktır. Şirket ayrıca Elektronik tıklama yoluyla Müşteri’den değiştirilmiş koşulları kabul etmesini isteyebilir. Müşteri ilgili değişiklik bildiriminin İnternet sitesinde veya uygun eposta bildirimiyle yapılacağını kabul eder.
16. İletişim
16.1. Genelde Şirket e-posta yoluyla iletişime geçmeyi tercih eder. İşbu Sözleşmeyi kabul ederek Müşteri e-postayla iletişimi kabul eder. Bu amaçla, Müşteri’den 3.2. Bölümdeki gerekli bilgileri girerken geçerli bir eposta adresi olması istenir. Müşteri e-postaları düzenli ve sık sık kontrol etmelidir. E-postalar, İnternet sitesinde daha fazla bilgiye ve dökümana bağlantılar içerebilir.
16.2. Uygulanan kanunların bilginin tedariğini gerektirdiği durumlarda, Şirket Müşteri’ye bu bilgiyi ve belgeleri ileride gerekmesi halinde saklaması için ekli bir eposta gönderir veya Müşteri’ye İnternet sitesinden indirme fonksiyonu sunan bir bildirim gönderir. Müşteri’den, Şirket’ten gelen tüm iletişim kopyalarını saklaması istenir.
16.3. Müşteri, [email protected] adresinden iletişime geçerek işbu sözleşmenin veya diğer sözleşmesel dökümanların bir kopyasını talep edebilir.
16.4. Şirket ile Müşteri başka bir dilde iletişime geçmeyi kabul etmediği takdirde Müşteri’yle iletişim İngilizce yapılacaktır.
16.5. Müşteri dilediği zaman [email protected] adresine mesaj göndererek bizimle iletişime geçebilir.
17. Uyuşmazlık çözümü
17.1. Geçerli Kanun. Bu Sözleşme, Yasa İhtilaflarına İlişkin İlkeler ve Müşterinin Konumuna Bakılmaksızın Teksas Yasalarına Göre Yönetilir.
17.2. Gayri Resmi İhtilaf Çözümü. Müşteri, Şirkete Karşı Dava Açmadan Önce Gayri Resmi İhtilaf Çözümüne Katılmayı Kabul Eder. Şirket ve Müşteriye Sağlanan Hizmetlerle İlgili Şikayetler [email protected] ile İletişim Kurarak Şirkete Yönlendirilmelidir. Müşteriye Sağlanan Ürünlerle İlgili Herhangi Bir Şikayet, [email protected] ile İletişim Kurarak Max Nutrition Uab'a Yönlendirilmelidir. Müşteri, Şikayetin Sunulduğunu Açıkça Belirtmeli ve Şikayete İlişkin Gerekçeleri ve Koşulları Belirtmelidir. Şirket, Şikayetin Alındığı E-posta Adresine Şikayet Alındı Bildirimi Gönderecektir. İlgili Bir Şikayetin Alındığı Günün 14 Takvim Günü İçinde Şikayeti Değerlendirip Müşteriye Cevap Verilir. İlgili Bir Şikayetin Alındığı Günün 30 Takvim Günü İçinde Bir İhtilaf Çözülemezse, Müşteri veya Şirket Resmi Bir İddiada Bulunabilir.
17.3. Tahkim. Asliye Mahkemesinin görev alanına giren İhtilaflar Haricinde, İşbu Sözleşmeden Kaynaklanan veya Bu Sözleşmeyle İlgili Tüm İhtilaflar veya Sözleşme, Haksız Fiil, Tüzük, Dolandırıcılık, Yanlış Beyan veya Başka Herhangi Bir Hukuk Teorisine Dayalı Olsun, Müşteri ile Şirket Arasındaki İlişkinin Herhangi Bir Yönü Yargıç veya Jüri Tarafından Mahkeme Yerine Tarafsız Hakem Önünde Kesin ve Bağlayıcı Tahkim Yoluyla Karar Verilir. Müşteri ve Şirket, Müşterinin ve Şirketin Jüri Tarafından Yargılanma Hakkından Feragat Ettiğini Kabul Eder. Bu İhtilaflar, Tahkim Hükmünün Uygulanabilirliği, İptal Edilebilirliği veya Geçerliliği veya Tahkim Hükmünün Herhangi Bir Kısmı Dahil Olmak Üzere Bu Tahkim Hükümlerinin Yorumlanmasından veya Uygulanmasından Kaynaklanan veya Bu Hükmün Uygulanmasından Kaynaklanan veya Bununla İlgili Uyuşmazlıkları Sınırlama olmaksızın içerir. Bu tür konulara bir mahkeme veya hakim tarafından değil bir hakem tarafından karar verilecektir.
17.4. Müşteri, Bu Sözleşme Kapsamındaki Herhangi Bir Tahkimin Bireysel Temelde Gerçekleştirileceğini Kabul Eder; Grup Tahkimlerine ve Toplu Davalara İzin Verilmez ve Müşteri, Toplu Davaya Katılma Yeteneğinden Vazgeçmeyi Kabul Eder.
17.5. Müşteri, işbu Tahkim anlaşmasını kabul etmesinin ardından otuz (30) gün içinde Adı, Soyadı ve Adresiyle birlikte Tahkim anlaşmasını reddettiğini [email protected] adresine beyan ederek işbu Tahkim anlaşmasından çıkabilir.
17.6. Tahkim, İşbu Sözleşmeyle Değişiklik Yapıldığı Şekilde Tüketici Tahkim Kuralları Kapsamında Amerikan Tahkim Derneği Tarafından Yönetilecektir. Tüketici Tahkim Kuralları Çevrimiçi Olarak Https://Www.Adr.Org/Consumer adresinde mevcuttur. Hakem, Müşteri veya Şirketin Talebi Üzerine Şahsen Duruşmanın Uygun Olduğunu Belirlemedikçe, Varsa, Fiziki olarak bulunma yerine, Telekonferans veya Video Konferans ile Duruşmaları Gerçekleştirecektir. Yüz Yüze Görüşmeler, Seyahat Yetenekleri ve Diğer İlgili Koşullar Göz Önünde Bulundurulmak Üzere Her İki Tarafa Makul Şekilde Uygun Olan Bir Yerde Yapılacaktır. Taraflar Yer Konusunda Anlaşamazlarsa, Böyle Bir Tespit Aaa veya Hakem Tarafından Yapılmalıdır. Hakemin Kararı, işbu Sözleşmenin Koşullarına Uygun, Kesin ve Bağlayıcı Olacaktır. Hakem, işbu Sözleşmenin Belirli Bir Performansına dayanarak Geçici, Geçici veya Daimi İhtiyati Tedbir veya Tazminat Verme Yetkisine Sahip Olacaktır, Ancak Sadece Hakem Önünde Bireysel İddianın Güvence Altına Aldığı Tedbiri Sağlamak İçin Gerekli Olan Ölçüde. Hakem Tarafından Verilen Hüküm, Yargı Yetkisine Sahip Her Mahkemede Onaylanabilir ve Tenfiz Edilebilir. Yukarıdakilerin herhangi birine bakılmaksızın, Bu Sözleşmedeki Hiçbir Şey Müşterinin Sorunları Federal, Eyalet veya Yerel Ajansların Dikkatine Getirmesini Engellemez ve Yasa İzin Verirse, Sizin İçin çözüm İsteyebilirler.
18. Diğer
18.1. Müşteri dışında hiçbir kimse işbu Sözleşme altında herhangi bir hakka sahip olmaz.
18.2. Müşteri, Şirket’in önceden izni olmadan işbu Sözleşme altında başka bir üçüncü kişiye herhangi bir hak atayamaz. Şirket kendi takdir yetkisi dahilinde işbu Sözleşme uyarında tam veya kısmi olarak üçüncü bir kişiye hak ve yükümlülükler verebilir.
18.3. Yetkili mahkemece işbu Sözleşmenin herhangi bir bölümünün geçersiz, kanunsuz veya uygulanamaz bulunması halinde, bu bölüm işbu Sözleşmeden ayrılır ve Sözleşmenin kalanı kanunlarca izin verilen ölçüde geçerli olmaya ve uygulanmaya devam eder.
18.4. Hizmetlerin Kullanımı Yalnızca Müşterinin Kendi sorumluluğundadır. Hizmetler "Olduğu Gibi" ve "Olduğu Kadar" Esasına Göre Sunulmaktadır. Şirket, Web Sitesi ve Hizmetle İlgili Açıkça veya Örtük Her Türlü Garantiyi, Satılabilirlik Garantileri, Belirli Bir Amaca Uygunluk, Fikri Mülkiyetin İhlal Edilmemesi veya Bir İşlem, Kullanım veya Ticaret Uygulamasından Kaynaklanan Tüm Garantileri Açıkça Reddetmektedir. Bazı Eyaletler Zımni Garantilerin Hariç Tutulmasına İzin Vermez, Bu nedenle Yukarıdaki İstisnalar Müşteriye Uygulanmayabilir. Şirket, Site veya Hizmetin Müşterinin Gereksinimlerini Karşılayacağına veya Kesintisiz, Zamanında, Güvenli, Güncel, Doğru, Eksiksiz veya Hatasız Olacağına veya Site veya Hizmetin Kullanılmasıyla Elde Edilebilecek Sonuçların Garanti Edilmemektedir. Doğru Veya Güvenilir Olacaktır. Müşteri, Site veya Hizmetle İlgili Herhangi Bir Kusur veya Memnuniyetsizlik Durumunda Tek ve Münhasır Çözüm Yolunun Hizmetleri Kullanmayı Durduracağını Anlar ve Kabul Eder. Müşterinin Eyaletten Eyalete Değişebilecek Başka Hakları Olabilir.
18.5. Hizmeti kullanarak veya İnternet sitesine veya Hizmete erişim sağlayarak Müşteri işbu sözleşmeyi okuduğunu, anladığını ve bunun şart ve koşullarına bağlı kalacağını kabul eder.